home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
Vervolg Actueel                                                                                         
 
 

 

Transformat® ondersteunt bedrijven en organisatie, die een gericht in- , door- en uitstroombeleid voeren in een flexibele en gemotiveerde personeelsbezetting. 

Dit zijn de werkgevers, die tijd, ruimte en een planmatige ondersteuning bieden in het vergroten van de wendbaarheid en inzetbaarheid van hun medewerkers, waarbij de medewerkers een langere tijd een blijvende en waardevolle bijdrage kunnen blijven leveren, maar ook hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

 

Fasen

Doelen:

Werkwijze:

Middelen:

Instroom

selectie van de juiste persoon voor een functie en/of rol in een team. opstellen van functionele en sociale competetenties tbv objectief en onafhankelijk onderzoek

Personal   Scan

Plus voor WO,HBO

en

Personal Scan Basic voor MBO niveau

Doorstroom

afstemmen van functionele en persoonlijke competenties voor gewenste en betere prestaties.

Een persoonsgericht maatwerk ontwikkel-traject voor transitie en transformatie

Personal scan B of P aangevuld met

transitie en transformatie coaching.

Doorgroeiprogramma;

Maatwerk gerichte vaardigheidstrainingen

Deskundigheidsbevorderings-

bijeenkomsten,

Doorbraak coaching

Uitstroom

Toekomst en loopbaanperspectief

buiten de organisatie in beroepen en passende branche.

Personal branding om kansen en mogelijkheden in de (arbeids-) markt te benutten.

Personal scan B en P

aangevuld met

Personal coaching.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is een Personal scan Plus?

 

Persoonlijke Ontwikkeling en Groei, start met zelfbewustwording: “Jezelf kennen en begrijpen”.  

Veel mensen kunnen goed onder woorden brengen wat ze niet willen. Aan geven wat men wil blijkt vaak veel moeilijker te zijn. Waar liggen precies nu mijn talenten en capaciteiten? En wat heb ik precies nodig om mezelf te kunnen ontwikkelen?

 

Zelfinzicht is de basis voor zelfredzaamheid (zelfstandigheid) en onafhankelijkheid (vrijheid). Weten wat jouw toegevoegde waarden zijn. Wat jij aan anderen kunt bieden of voor anderen kunt betekenen, zodat je goed voor jezelf en anderen kunt zorgen.

  

De Personal Scan Plus is een onafhankelijk objectief reflectieonderzoek, onafhankelijk van je functie en de omgeving, waarin jij werkt. Alle data in het onderzoek wordt verzameld om inzicht en begrip te krijgen in hoe innerlijke processen jouw persoonlijke groei beïnvloedt in de ontwikkeling van je talenten, vaardigheden en kwaliteiten voor wie en wat je wilt zijn of worden.

Diepere en onderliggende verbanden worden onderzocht en “bloot gelegd” om een aannemelijke verklaring te vinden voor jouw automatisme en gewoonten en hoe jij bij anderen wilt of kunt overkomen.

 

Je krijgt inzicht en begrip in hoe cognitieve, emotionele, psychische en processen op elkaar inwerk-

en en zich manifesteren in jouw werkstijl(houding) en gedrag. Maar ook hoe jouw sociale ontwik-

keling invloed heeft op het aangaan en onderhouden van relaties en in het beïnvloeden en sturen van anderen in jouw werkomgeving.

Voor jou, wanneer jij in eigen ontwikkeling en vakmanschap wilt investeren en jouw mentale

mobiliteit wil versterken voor het maken van een volgende stap (transitie) in jouw loopbaanpad of

voor de transformatie stap in het nog beter functioneren of het vinden van een andere passende baan.

 

Je krijgt aanbevelingen voor verbetering door opleidingen (scholing), trainingen(vaardigheden) en coaching( het opruimen van belemmerende overtuigingen en obstakels).

 

De Personal Scan Plus is geschikt voor de doelgroep met een HBO opleiding of hoger.

 

Heeft u belangstelling neem dan contact op met Karel van der Sterren

mobiel: 06-53858383.                        

 
   
 
   
 

Copyright© Transformat®