home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Actueel                                                                                                        
 
 
    Welkom  
 
 

Heb jij een gerichte vraag naar wat wij voor jou zouden kunnen betekenen?

Kies uit de onderwerpen na "direct naar".

Wil je informatie over Wie en wat Transformat is?

Klik dan op de "Dauwdruppel aan de tak voor aanvullende informatie".

 
   

                   

  Het Thema voor de volgende jaren is.......

      

                                              VERNIEUWEN........!

                                              (De crisis voorbij?........)

We zijn in een fase waarin wij door argwaan en wantrouwen, worden gedwongen om de veranderende (materiële) omgeving te aanvaarden, te accepteren en te adopteren, zodat we in synergie komen met elkaar en weer een bijdrage gaan leveren aan het geheel.

Om dit te bereiken is ook een mensgericht herstelprogramma nodig, waarbij we leren op een andere manier te kijken, anders te denken, te voelen en te doen, zodat er een nieuw harmonisch en innerlijk evenwicht kan ontstaan.

De vernieuwing bij de mens ligt in het upgraden en herijken van onze innerlijke waarden (deugden) en in het ontwaken van ons diepste geweten (de idealen).

De vernieuwing ligt niet op het pad van de materiele en structurele oplossingen, maar op de weg waar mensen het geluk in het leven weer weet en kan terug vinden.

Het is de vraag “Hoe kan ik geluk en evenwichtig blijven leven in een veranderende wereld zonder, dat ik er last van heb. De zoektocht naar het innerlijke is aangebroken.

Met zijn allen zullen we veel geloof, hoop en liefde moeten mobiliseren om alle littekens van de crisis te kunnen helen. Een socialiseringsproces is noodzakelijk en niet ontkombaar

Voor het herstel en de constitutie van mensen hebben we praktische voorbeelden nodig.

Hebben wij deze leiders, die ons met niets te geven zorgen dat wij het waardevolle van wat wij zien gaan volgen. Laat zij dan opstaan.

Wij mensen moeten immers zien en ervaren om kracht geloof, hoop en liefde te vinden voor we de volgende stap zetten en mee gaan in de nieuwe, morele en ethische wereld van morgen.

  

                                           "ALLES WORDT NIEUW".

    In een crisis staat de verslaving aan bezit en macht onder druk.

    Graaizucht ( geld en stoffelijk bezit) en hebzucht (het steeds meer willen hebben) staan onder   

    druk. Bezit en macht verliezen hun wortels, omdat alles blijkt te zijn gebouwd op drijfzand.

    We vervallen zowel in materiele en geestelijke armoede en leegte.

    Materie zonder leven valt uiteen

    Elk levend wezen, dat dood gaat komt tot ontbinding en valt uiteen.

    Wie innerlijk leeg is kan het leven zinvol maken door geestelijke rijkdom.

    De enige weg van vernieuwing is de weg naar de zingeving, de weg naar binnen!    

                                           

     

  We kunnen veel leren van de natuur, die zich voortdurend vernieuwt door het simpele proces van

  geboorte, dood en nieuw leven. . Een plant wordt geboren, gaat dood en de zaden zorgen voor

  nieuw beter aangepast leven. In de herfst gaat alles dood en houdt daarmee flinke schoonmaak.

  In de lente komt alles weer tot nieuw leven. Aan deze natuurwet is ook de mens onderhevig,

  maar de mens kan zich ertegen verzetten en weigeren dood te gaan en los te laten.

            

             

              TRANSFORMAT ondersteunt het transitie- en transformatieproces

              van mens en organisaties naar:

               -   een andere houding (mentaliteit)

               -   een aangepast gedrag (participatie) 

               om voort tegaan in het universele Groeimodel.

Afbeelding uitleg ster website

Daar deze combinatie een goede voorspeller blijkt te zijn in de fasen en ontwikkelingen

van mensen,organisaties en ondernemingen.

 

   

 

VERNIEUWEN

Vernieuwen is niet zweverig of een vergeestelijking.

Een echte vernieuwing komt tot stand vanuit de realiteit van ons bestaan door er anders naar te kijken, vanuit het hart met verwondering en bewondering en met dankbaarheid.

Het gaat om het kijken naar de eigen realiteit en de innerlijke kracht, die het heeft.

Het is een proces, waarbij de volgende stappen zijn te onderscheiden:

 

- ontdekken (zelfafwijzing, negatieve zelftaxatie)

- bewustwording (werking van zelfrechtvaardiging)

- kiezen, de wending, de opluchting (zelfreflectie van de zingeving)

- doen, experimenteren, en ervaren ( zelfontplooiing, sturing en realisatie),

- verwerken en integreren (zelfverwezenlijking en acceptatie)

 

 

 

Wat kan Transformat u bieden?

Versterk uw innerlijke kracht met uwvaardigheden

om een blijvende gedragsverandering

        in een veranderende omgeving te realisren en vast te houden,

zodat de resultaten,die u wilt bereiken, gelijk blijven en/of verbeteren.

 

   

 

 

              

   
 
                     
Copyright© Transformat®