home
 
 
 
 

Bedrijfscoaching

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    

Transconsult

Transconsult houdt zich bezig met het zoeken naar en vinden van de beste oplossingen van vraagstukken, problemen en dilemma’s. Overtuigingen, belemmeringen, herinneringen en ervaringen uit het verleden, wensen en verlangens, sturen ons denken. In de praktijk zien we dat om een scala van redenen we veelal kiezen voor de meest gangbare of traditionele oplossingen.
Transconsult staat voor meester worden over je eigen denken en hoe we andere denkpatronen kunnen oproepen en gebruiken. Denken is jezelf ruimte gunnen en creëren om een vraagstuk van alle kanten te bekijken. Het kunnen los laten van vaste en traditionele denkpatronen en gewoontes maakt het mogelijk om ook intuïtieve gevoelens, het zekere weten, aspiraties en verlangen toe te laten in hoe je de wereld en jezelf ziet.
Meesterschap in denken is een integraal proces waarin we het rationele denkproces (logisch, associatief en convergentie denken) vermengen met alle andere gedachtestromen tot een geheel. Door geloof, durf en moed in het overwinnen van angsten (falen) en het wegnemen van twijfels in eigen kunnen, leidt dit tot creatieve en innovatieve oplossingen.
Met dit denken zijn we in staat ons leven en onszelf te transformeren, onze relaties te revitaliseren en daardoor beter te functioneren in de stress van alledag.

Producten en diensten

Klankborden
We doen mee en geven terug, versterken, verzwakken en vervormen de ideeën, de oorzaken en, gevolgen en de effecten van vraagstukken, dilemma’s en oplossingen in een actief creatief en innovatief denkproces om tot besluiten te komen in het dagelijks handelen.

Raadgeving
We maken een helder overzicht, stellen de sociale, emotionele en psychische gevolgen en effecten van problemen ter discussie. We onderzoeken de randvoorwaarden en eisen en creëren nieuwe oplossingsruimte voor het vinden van nog onbekende en aanvullende oplossingen, maatregelen en alternatieven.

Procesbegeleiding
We bieden ondersteuning in het zoeken naar andere oplossingen van vraagstukken en dilemma’s en begeleiden het proces van ‘het kunnen kiezen hoe we denken’, door te voeren in de samenhangende werkwijze in de organisatie.

Bedrijfscoaching
We ondersteunen het managementteam bij het creëren van emotioneel en sociaal draagvlak voor medewerkers in wat zij denken en vinden, door wat zij laten zien, horen en voelen in het uitdragen van het beleid en de plannen op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Transconsult onderscheidt zich door:

het leveren van persoonlijke toegevoegde waarde in een eerlijke en directe benadering;

ruimte te scheppen voor een integraal denkproces bij het oplossen van vraagstukken;

kritische analyses in de benadering van vooraf gestelde randvoorwaarden, eisen en beperkingen;

het inzichtelijk maken van het sociaal, emotioneel, psychisch en mentaal krachtenveld en belemmeringen in het oplossen van vraagstukken en dilemma’s;

het ontkrachten van logisch rationele aannames en overtuigingen voor het leggen van nieuwe verbindingen en inzichten om te komen tot creatieve en innovatieve oplossingen.

 
 
 
Copyright© Transformat®