home
 

Concept

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

Nieuwe verbindingen, nieuwe inzichten

Ieder mens heeft het recht zijn eigen, unieke talenten en kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen om zo een zinvolle betekenis te geven aan zijn eigen leven en werk.

 

Wat we waarnemen (onderzoeken of ontdekken) en tot ons door laten dringen, is bepalend voor de verschillen tussen mens en organisatie. Mens en organisatie ‘vervormen' de waarneming tot een Eigen Beeld of (toekomst) perspectief om de drang van leven -het voortbestaan, de continuïteit- te waarborgen.

 

Met het ontdekken van je eigen persoonlijke kracht en hoe ‘toevallige' gebeurtenissen -nieuwe verbindingen- doorwerken in het leven, ontstaan nieuwe inzichten om te kunnen zijn en daardoor te worden wie je eigenlijk bent.

 

Voor het ontwikkelen van deze inzichten is moed, durf, vertrouwen, discipline en doorzettingsvermogen nodig, maar vooral nog de wil en drang om je eigen verantwoordelijkheid te nemen in leven en werk.

 

Transformat® is ervan overtuigd dat de ‘echte, blijvende en wezenlijke veranderingen' ontstaan door nieuwe verbindingen op bewustwordingsniveau. Deze nieuwe verbindingen leiden tot nieuwe inzichten, die de basis vormen om daadwerkelijk door te kunnen groeien.
 
   
 
Copyright© Transformat®