home
 

Concept

Cultuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

Met en van elkaar leren

 

We bestaan bij de gratie van de verschillen. We hebben anderen nodig om onszelf goed te leren kennen, te weten waar we toe in staat zijn en wat voor waarden we voor anderen kunnen hebben.

We leven niet alleen, maar met elkaar.

 

Transformat® creëert samen met haar zakenpartners vanuit aspiraties, collectieve ambities en doelen een eerlijke, open, en respectvolle leef- en werkomgeving, waarin mensen en organisaties ontspannen, nieuwsgierig en met plezier met elkaar leren, experimenteren en werken.

 

Van Transformat® mag je een voorbeeldgedrag (waarden en nomen) verwachten, wat zichtbaar, hoorbaar en voelbaar is in de manier, waarop zij werkt.

 

Karakteristiek voor Transformat®:

we staan open voor elke ontmoeting met anderen (zien het als een kans en mogelijkheden om van elkaar te leren);
we gedragen ons respectvol, waardig en rechtvaardig naar klanten, leveranciers en collegae;
we streven naar een heldere, eenduidige en consistent gedrag en houding in wat we denken en voelen (onzichtbare deel in ons) met wat we zeggen en doen (het zichtbare deel van ons);
we onderzoeken, ontwikkelen en benutten talenten, kwaliteiten en vermogens van anderen;
we zien samenwerken en samen werken als de voedingsbodem voor het zelf kunnen doorgroeien;
we houden van mensen en organisaties, die ‘het goede' voor hebben en ‘het goed' willen doen;
we zijn eerlijk en oprecht in wat we denken, voelen, ervaren en vinden;
we zijn integer, betrouwbaar in wat wij zeggen en beloven;
we zijn van mening dat doen, ervaren en vinden, de weg is naar blijvend succes;
we delen de mening, dat ‘alles wat je in je leven nodig hebt om je te ontwikkelen al in je zit';
onze persoonlijke doelen in ‘wie ik wil zijn', zijn versmolten met wie en wat Transformat® wil zijn;
we delen het collectieve bewustzijn: dat wij allen recht hebben op kwaliteit in leven en werken te ontwikkelen;
we werken op een innovatieve manier en gebruiken geavanceerde methodes en technieken om nieuwe verbindingen te leggen en nieuwe inzichten te creëren.

Transformat® creëert een bedrijfscultuur, die ruimte biedt aan het in vrijheid ontwikkelen van individuele talenten, kwaliteiten en vermogens: Ontwikkeling in EigenWijsheid® . Dit alles in een omgeving, waarin mensen in verbondenheid (collectiviteit) met alle innovatieve en creatieve vermogens willen werken aan het vervullen van behoeftes, wensen en emoties van mensen in het verhogen van de kwaliteit in leven en werken.
 
   
 
Copyright© Transformat®