home
 

Concept

Missie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

Kwaliteit in Leven en Werken is het ontwikkelen van 'Bewust Zijn'
 

Ieder mens en iedere organisatie (gelijkwaardigheid) heeft het recht (rechtvaardigheid) om zijn/haar talenten en kwaliteiten te ontdekken en zelfstandig te ontwikkelen (vrijheid) om, gebruik makend van zijn/haar mogelijkheden, de kwaliteit in leven en werken te realiseren.

 

Zingeving en bezieling zijn de dragende waarden, die uitnodigen tot persoonlijke groei. ‘Wie zijn grenzen verlegt, leert varen op eigen kracht van zijn talenten en competenties', zet het proces van zelfbewustwording in gang.

 

Jouw kwaliteit in leven en werken, wordt verbeterd met het inzicht in hoe bewuste en onbewuste processen in het ontwikkelen (doorgroeien) doorwerken in de persoonlijke groei. Je weet dan wat je moet doen (en laten), om met vertrouwen zelfstandig in beweging te komen en je verantwoordelijkheid op te pakken.

Het zoeken en (h)erkennen van uw eigen authenticiteit.

 

De voldoening in zelfrealisatie in het ontwikkelen van EigenWijsheid zorgt voor meer zelfvertrouwen en dienstbaarheid in relatie met anderen, waardoor een actieve bijdrage wordt geleverd aan het welzijn van anderen (de samenleving).

Transformat® wil het zelfsturend vermogen in een hogere kwaliteit van leven en beter functioneren op het werk van mens en organisatie bevorderen met ondersteunende en maatwerk producten en diensten in de vorm van onderzoek, opleiding (onderwijs), training (vaardigheden) en coaching (persoonlijkheidsvorming), die in samenwerking met derden -netwerken- worden ontwikkeld.


 
   
 
 
Copyright© Transformat®