home
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

Transresearch

Transresearch houdt zich bezig met het waarnemen. Is dat wat wij zien, horen en voelen een juiste afspiegeling van de werkelijkheid? Hoe verwerken we de signalen, die op ons af komen? Wat laten we echt tot ons doordringen? Is onze innerlijke representatie ook de echte werkelijkheid? Hoe werken de filters van weglating (onbekend zijn met), vervorming (herkenning) en generalisatie (houvast hebben). En hoe beïnvloedt dit ons gedrag en houding op bewust en onbewust niveau?

Transresearch doet onderzoeken naar de relatie en wisselwerking van het bewuste en onbewuste deel van ons zelf.

Producten en diensten

Personal Scan: is een integrale meting naar persoonlijke eigenschappen, talenten en vermogens in combinatie met cognitieve, emotionele, psychische, mentale en sociale ontwikkelingen om inzicht te krijgen in persoonlijke competenties, kwaliteiten en vermogens en doorgroeimogelijkheden. Er zijn twee mogelijkheden: de Personal Scan Basic en de Personal Scan Plus. De laatste geeft onder meer ook uitgebreid inzicht in de optimale omgevingsfactoren.

Persoonlijke drijfveren: geeft inzicht in de mentale ontwikkeling (waarde- en overtuigingssysteem) in je houding ten aan zien van het waarderegister WERK en inventariseert waaraan een voor jou stimulerende en prikkelende werkomgeving moet voldoen.

Organisatiescan: geeft een beeld van het denken (vinden) en voelen (beleven en ervaren) van alle medewerkers over de samenhang en samenwerking in een groep, team of organisatieverband.

Markt/Klant Scan: brengt de verschillen en overeenkomsten op rationeel (behoefte), emotioneel (gevoelens), sociaal (wensen) niveau in beeld van de verwachtingen en de werkelijkheid en verklaart de mate van tevredenheid (beleving).

Transresearch onderscheidt zich in:

het zichtbaar maken van het onbekende (voelen en ‘echte weten’);
het ‘bloot’ leggen van de samenhang van aspecten op bewust en onbewust niveau;
het opsporen van nieuwe verbindingen (beelden en toekomstperspectieven);
kritische analyses en nieuwe inzichten voor een juiste oordeelsvorming.
 
   
 
Copyright© Transformat®