home
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    

Transparant

Ieder mens en iedere organisatie wil groeien om iets (te worden en) te zijn in de maatschappij, het leven en werken. De vraag die je jezelf kunt stellen, is wat jouw bijdrage tot nu toe is. Velen komen gaandeweg tot de ontdekking dat het materiële gewin, de geleverde prestatie niet zorgt voor de innerlijke gemoedsrust. Om iets ‘echt’ bereikt te hebben, is meer nodig.

In chaos en woelige tijden is het kunnen zien en volgen van onderliggende verbindingen pittig. Om daarnaast de invloeden op het gedrag en houding van mens en organisatie en in hun relaties te kunnen waarnemen, wordt nog meer van je gevraagd. Meesterschap heb je dan ook pas bereikt, wanneer je in staat bent om vanuit verantwoordelijk handelen dit moeiteloos en met eenvoud te sturen tot een maximaal resultaat.

Transparant staat voor het vinden van de juiste wegen, die leiden naar het bereiken van meesterschap.

Meesterschap is wijsheid, ontstaan door het evalueren van dat wat je hebt gedaan en ervaren.
De waardering van anderen voor wat je doet en betekent, zorgt dat je eigenwaarde groeit. De groei in je gemoedsrust is het onvoorwaardelijke vertrouwen in je eigen persoonlijke kracht waarmee je zonder enige moeite de meest complexe zaken eenvoudig kunt oplossen. Je aanwezigheid in een groep schept daardoor niet alleen vreugde door je authenticiteit. Je creëert er ook een positie mee waarin anderen graag naar je luisteren. Je bent een deel van de groep waarin je wenst opgenomen te worden.

Producten en diensten

Themabijeenkomsten: zijn gericht op het doorgronden van de wijsheden van een ervaringsdeskundige en hoe deze zijn te gebruiken in gedrag en houding naar meesterschap.

Wijsheden delen: is gericht op het vinden van de essenties van ervaringen en deze in eenvoud te benoemen en om te zetten in gedrag en houding, zodat anderen hieruit de aspiraties, bezieling kunnen halen om door te gaan in wat zij willen bereiken.

Persoonlijk Meesterschap in Eigen Professie: is gericht op het versterken van de authenticiteit om overal aanwezig te mogen zijn, als rustpunt of vraagbaak om gevraagd en ongevraagd signalen af te geven aan mensen, die niet weten hoe zij zich verder kunnen ontwikkelen of doorgroeien.

Transparant onderscheidt zich door:

een totaal aanpak in de groei naar Meesterschap;

het verenigen van 'zijn' en 'worden';

traditionele en geavanceerde technieken te gebruiken;

de wisselwerking tussen onbewuste en het bewuste processen te laten ervaren;

los te komen van angsten, twijfels en zelfbedrog in het ontwikkelingsproces;

combineren van materiële en ideële doelen om zaken te realiseren.

 
 
 
Copyright© Transformat®