home
 

Concept

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

Organisatie

Alles is een afspiegeling van alles.

Transformat® wil als organisatie laten zien dat alles met elkaar in verbinding staat.

De wereld waarin we leven kenmerkt zich door orde en chaos. Toevalligheden en gebeurtenissen zorgen voor of leiden tot veranderingen. Kenmerkend voor deze veranderingen of transfiguraties is dat het cyclische processen zijn in tijd en ruimte.

Dit universele ontwikkelingsproces vormt het uitgangspunt voor onze organisatie. De stappen, die het cyclische ontwikkelingsproces kent, komen terug in de afdelingen van Transformat® . De samenhang en samenwerking tussen de afdelingen van Transformat® in het cyclisch traject zorgen voor een integrale benadering van het ontwikkelingsproces van mens en organisatie.

 
 

 

Transformat® is vlak voor de eeuwwisseling opgericht om mens en organisatie te helpen:

 
in het streven naar zelfverwezenlijking door ze bewust te maken van hun ongekende vermogens; door ze te laten zien hoe deze eigenschappen, talenten, kwaliteiten en vermogens verder ontwikkeld kunnen worden  
beter te functioneren door gebruik te maken van de inzichten in rationele en emotionele (ver)werkingsprocessen bij zichzelf en anderen;  
met zelfsturing zichzelf te kunnen blijven - te kunnen zijn - en mee te kunnen groeien in een continue veranderende omgeving;  
bewust te worden van de enorme (slag)kracht van een collectief mentaal bewustzijn;  
meer zelfvertrouwen te verkrijgen en inzicht te krijgen in het nut, de noodzaak en de wenselijkheid om de individuele kracht in te zetten voor een gezamenlijk doel.  
 

Copyright© Transformat®