home
 

Concept

Strategie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

Aan alles wat we realiseren, zijn gedachten vooraf gegaan
 

Mens en Organisatie zijn zich vaak niet bewust dat zij vaak hun eigen ontwikkeling in de weg staan. Vastgeroeste overtuigingen en gewoontes vormen belemmeringen en barrières.

Weerstanden tegen veranderingen ontstaan in de samenhang en samenwerking van het bewuste deel in ons (ratio) en het onbewust deel in ons (waaronder emotie). Onzichtbaar daarin blijft hoe wij alle informatie, die bij ons binnenkomt, verwerken via een denkproces om te komen tot keuzes of beslissingen.

 

In het denkproces worden de logische, rationele analyses en redeneringen vermengd met alle niet-rationele zaken zoals overtuigingen, angsten, ervaringen, gevoelens. Het denkproces daarin is zo complex, dat alleen via experimenteren is vast te stellen welke invloed de onderdelen afzonderlijk en onderling hebben. De praktijk leert dat het niet uitmaakt met welk onderdeel je de verandering start, want alles is met elkaar verbonden.

 

In tegenstelling tot het ‘doen', ben je in het ‘denken' vrij. Gedachten kun je gemakkelijk verplaatsen in tijd en ruimte. Je kunt beelden creëren en vervormen. Of hetgeen we bedenken ook inderdaad werkelijkheid wordt, hangt onder andere af van de mate waarin wij het echt willen en de sterkte van ons vertrouwen het te kunnen. Het verleden leert dat daarbovenop vooral de tijdgeest en het collectieve bewustzijn van anderen nodig zijn om gedachten werkelijk in realiteit te transformeren.

 

Realiteitszin in kennis en kunde over de kloof tussen geloof en werkelijkheid, beïnvloedt bij mensen en organisaties wat zij zichzelf in de verwezenlijking van gedachten toestaan. Met het ‘loslaten' van traditionele denkwijzen en persoonlijke belemmeringen en weerstanden, ontstaan andere en nieuwe creatieve en innovatieve oplossingen voor vraagstukken en dilemma's in leven en werk.

 

Transformat® is de specialist in tijdelijke en blijvende veranderingen in gedrag en houding. In de kenniscentra van Transformat® worden kennis en kunde bijeengebracht om producten en diensten te ontwikkelen voor de verschillende stappen in het cyclische ontwikkelingsproces.

 

Transformat® richt zich op mens en organisatie, en zoekt samen met hen, naar vormen van ondersteuning in het ontwikkelen van het eigen zelfsturend vermogen om te leren omgaan met noodzakelijke of gewenste veranderingen.


 
   
 
 
Copyright© Transformat®