home
 
 
 

Service en Klantgerichtheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    

Transtrain-it

In theorie en uit de boeken heb je de wijsheid gehaald en begrepen in ‘wat’ en ‘hoe’ het moet zijn. De toepassing in de praktijk met mensen blijkt vaker veel weerbarstiger. Zeker als het gaat om het doorvoeren van veranderingen. Je merkt dat veel mensen eigenlijk niet echt willen veranderen. Dat mensen vaak moeilijk in beweging te krijgen zijn om oude, bekende en vertrouwde gewoontes 'los te laten' en nieuwe, onbekende werkwijze te adopteren. Zij begrijpen de noodzaak en wenselijkheid van veranderingen wel (Het ‘WAT’) maar blijven ‘hangen’ in het ‘HOE’. Een voorbeeld, een referentie, doet wonderen. Ontbreekt zo’n voorbeeld dan zullen nieuwe werkwijzen en/of verbeteringen wel worden geaccepteerd, maar zullen minder snel worden opgevolgd. Men wacht dan af op wat er komt. Een goed voorbeeld doet volgen en resulteert in het kunnen leiden van veranderingen.

Transtrain-it staat voor doen: experimenteren en ervaren. We onderkennen daarin verscheidene hoofdvormen: de (interactieve) presentaties, seminars, workshops en (in-company en open) trainingen.
Om te kunnen doen, moet je je eerst bewust worden van de noodzaak en de wenselijkheid en van het gevoel voor de vorm (gedrag en houding), waarin je het doet. Alleen door doen (kunde), realiseer je noodzakelijke, verwachte en gewenste, verandering in gedrag en houding in de functie uitvoering en de verschillende rolpatronen, die je speelt. Je leert als deelnemer je zelfvertrouwen (terug) te vinden en te vergroten in je optreden naar buiten en deze te integreren in je dagelijks handelen.

Inspirerende oefeningen, praktijksimulaties en 'real life'- cases, stellen je in de gelegenheid om nieuw verworven inzichten uit te proberen en te ervaren hoe het bij jouw uitpakt. Je beleeft als het ware de voordelen van de nieuwe werkwijze zelf. Met het intensief trainen kun je de kwaliteit van de vaardigheden snel vergroten en onderdeel maken van je gewenste of verwachte gedrag en houding. Je verkleint hiermee de kans tot het terugvallen naar oude vertrouwde en ingesleten patronen en gewoontes.

Transtrain-it zet je in als het gaat om het versterken van de mentale gedachte en de verbetering van kwaliteiten (efficiency en effectiviteit) in de uitvoering van werk, de sociale, de emotionele en leidinggevende taken of competenties.

Producten en diensten

Management en Leiderschap is gericht op het ontwikkelen en het je eigen maken van de leidinggevende vaardigheden in de managementfunctie en op de uitvoering in het ontwikkelingsproces van de organisatie .

Marketing en Verkoop is gericht op het ontwikkelen van beïnvloedingsstrategieën en vaardigheden op rationeel, emotioneel en sociaal niveau in het klantencontact en in het aankoop- en besluitvormingsproces in de klantorganisatie, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin de klant verkeert.

Service en Klantgerichtheid is gericht op het juiste gedrag en houding en vaardigheden in het leveren van de noodzakelijk, gewenste en verwachte toegevoegde waarde in de operationele ondersteuning van de ontwikkelingsfase, waarin de klantorganisatie verkeert.

Transtrain-it onderscheidt zich door:

het ontwikkelen en uitvoeren van bedrijfseigen- en branchegerichte vaardigheidstrainingen;

het ontwikkelen en verzorgen van functie- en organisatiegerichte doorgroeiprogramma’s;

het ruime aanbod aan kwalitatief hoogwaardige competentie- en persoonsgerichte vaardigheidstrainingen;

het vooraf vaststellen van heldere persoonlijke trainingsdoelen en resultaten;

de aansluiting met de werksituatie is gewaarborgd door ervaringsdeskundige praktijktrainers;

persoonlijk praktijkgerichte (t)huiswerktaken en tussentijdse opdrachten;

persoonlijke adviezen, tips en aanbevelingen om (nog) beter te functioneren;

in de uitvoering van de training: ontspannen, nieuwsgierig, doen en nog eens doen en plezier eraan beleven;

nazorg en ondersteuning op afstand (tele-advies, e-mail).

 

 
 
Copyright© Transformat®