home
 

Concept

Visie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

Ontwikkeling in EigenWijsheid®

 

Kennis (begrip) en Kunde (vaardigheden) staan garant voor vrijheid om te worden wie en wat je wilt zijn.

Kennis en Kunde, verkregen door het ontwikkelen (groeien en aanleren) én het ont-wikkelen (ontleden en afleren) van je EigenWijsheid, levert inzichten op in hoe de relatie tussen het ‘bewuste' en het ‘onbewuste' werkt en resulteert in wie en wat je bent.

Dit bewustwordingsproces schept nieuwe mogelijkheden (perspectieven) waarmee je nieuwe keuzes kunt maken in wie en wat je wilt zijn of wilt worden.

Het durven openstaan voor het leggen en onderzoeken van nieuwe verbindingen en het ontdekken en willen experimenteren met deze nieuwe inzichten is de sleutel van de echte veranderingen.

 

De bewustwording van jezelf als mens en organisatie voedt de zelfsturende kwaliteiten en het vermogen om met veranderingen in het leven om te gaan. Het leidt tot een flexibelere leef- en werkstijl en zorgt voor een toenemende vrijheid in de keuze van wie en wat je wilt zijn of worden.

 

Transformat® wil door ‘Ontwikkeling in EigenWijsheid®' een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven en werk van mens en organisatie.


 
   
 
 
Copyright© Transformat®